Kościół na kartce pocztowej 1904 r.
Kościół od strony południowo-zachodniej
Wnętrze kościoła na starej fotografii
Wnętrze kościoła obecnie - widok z chóru
Nowe organy

W sobotę 16 grudnia 2017 r. rozpoczęliśmy Rekolekcje Adwentowe, które pod natchnieniem Ducha Świętego prowadzi dr Mieczysław Guzewicz - doktor teologii biblijnej, rekolekcjonista, wykładowca oraz autor wielu książek.

Temat Rekolekcji: Boży zamysł wobec małżeństwa i rodziny! Podczas wszystkich niedzielnych Mszy św. odbyła się nauka rekolekcyjna, w nawiązaniu do słów z pierwszej księgi Biblii: Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. (1,27) Powołanie do małżeństwa jest pierwszym powołaniem każdego człowieka. Jest prapowołaniem, z którego tworzą się wszelkie inne rodzaje powołań. Każdy człowiek powołany jest najpierw do małżeństwa. Taki jest odwieczny porządek ustanowiony przez Boga.(...) Bóg stwarza każde małżeństwo, rodzi je w momencie ślubu. I jest obecny od początku do końca, oraz udziela wszelkich łask. (...) W każdym małżeństwie także jest obecna Maryja - Matka Syna Bożego. Tak jak to było w Kanie Galilejskiej. A tam gdzie jest Maryja, tam także jest Jezus! (...) Najważniejszym świętem małżeństwa jest rocznica ślubu. Wtedy trzeba zamówić Mszę św. i dziękować za jego trwanie i rozwój! Dobrze też mieć jakiś znak Maryi w swoim domu (obraz, figurę), jako wyraz zaproszenia Jej, do swojej Kany. Ona wtedy będzie wciąż przypominała słowa z wesela: Zróbcie wszystko, co wam powie mój Syn!

(luźne refleksje z dzisiejszej nauki - niedziela 17.XII.2017)