Kościół na kartce pocztowej 1904 r.
Kościół od strony południowo-zachodniej
Wnętrze kościoła na starej fotografii
Wnętrze kościoła obecnie - widok z chóru
Nowe organy

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata to święto patronalne Akcji Katolickiej. Z tej okazji w sobotę, 25 listopada ,w naszym kościele odbyła się uroczysta msza święta w intencji członków tego stowarzyszenia oraz ich rodzin, podczas której proszono o łaski Ducha Świętego potrzebne do wypełnienia zadań apostolskich i ewangelizacyjnych.

Akcja Katolicka w naszej parafii ma już 18 lat i w tym roku wzbogaciła się o dwóch nowych członków. Są to Danuta Wierzbicka i Andrzej Zieliński, którym to Ks.
Proboszcz na zakończenie mszy św. wręczył uroczyście legitymacje i odznaki. Po mszy wykonano wspólne zdjęcie u stóp ołtarza. Następnego dnia delegacja Akcji Katolickiej udała się do katedry poznańskiej, by wspólnie z innymi przeżywać swoje święto.Uroczystej Eucharystii przewodniczył bp Grzegorz Balcerek, który wygłosił homilię.Tu też Akcja Katolicka oddała się pod szczególną opiekę św. Janowi Pawłowi II, swojemu nowemu patronowi. Druga część odbyła się w auli Wydziału Teologicznego, gdzie wysłuchano wykładu o. prof. Adama R. Sikory OFM na temat:,, Umiłowany uczeń Jezusa o Duchu, który umacnia miłość".