Kościół na kartce pocztowej 1904 r.
Kościół od strony południowo-zachodniej
Wnętrze kościoła na starej fotografii
Wnętrze kościoła obecnie - widok z chóru
Nowe organy

2 listopada 2017 r. o godz. 18.00 odbyły się parafialne zaduszki. Najpierw Msza św. koncelebrowana w intencji wszystkich zmarłych z minionego roku, następnie nabożeństwo z wymienieniem imion i nazwisk zmarłych parafian od 1 listopada 2016 r. do 1 listopada 2017 r. Razem 88 naszych parafian odeszło do Pana: najstarsza śp. Zofia Nitsche - 102 lat, najmłodszy śp. Oskarek - 1 dzień. Średnia życia wynosi 71 lat.

Modlitwa za zmarłych, do codziennego odmawiania:

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.