Kościół na kartce pocztowej 1904 r.
Kościół od strony południowo-zachodniej
Wnętrze kościoła na starej fotografii
Wnętrze kościoła obecnie - widok z chóru
Nowe organy

Również w niedzielę 5 listopada 2017 r. na Mszy św. dziecięcej o godz. 12.00, zostały poświęcone książeczki do nabożeństwa dzieciom klas III, które w roku szkolnym 2017 - 2018 przygoptowują się do przyjęcia dwóch kolejnych sakramentów: pokuty i Eucharystii. Po kazaniu została odmówiona modlitwa poświęcenia modlitewników, a następnie nastąpiło ich poświęcenie. Ks. proboszcz zachęcił rodziców, aby w najbliższych dniach pokazali swoje książeczki do nabożeństwa i powiedzieli o swoich ulubionych modlitwach i pieśniach.

Zachęcał też dzieci, do przynoszenia książeczek na Msze św. niedzielne, aby pełniej uczestniczyć w modlitwie Kościoła. Po Mszy św. dzieci otrzymały obrazki z modl;itwą za rodziców, do codziennego odmawiania. Rodzice już od ostatniego spotkania duszpasterskiego modlą się codzienną modlitwą za dzieci!