Kościół na kartce pocztowej 1904 r.
Kościół od strony południowo-zachodniej
Wnętrze kościoła na starej fotografii
Wnętrze kościoła obecnie - widok z chóru
Nowe organy

W niedzielę 5 listopada br. gościliśmy w naszej wspólnocie parafialnej o. Dariusza Godawę - misjonarza pracującego od 24 lat w Kamerunie. Ojciec Dariusz mówił bardzo ciekawie o Kamerunie: kraju określanym mianem małej Afryki, albo Afryki w pigułce ze względu na swoją naturalną różnorodność. Państwo w centralnej części kontynentu posiada klimat górski, morski, pustynny, sawannowy czy wreszcie tropikalny. I właśnie tym ostatnim najbardziej przyciąga swoim blaskiem. Misjonarz mówił także o złożonej dzisiaj sytuacji Afryki, w tym także Kamerunu, po czterech wiekach eksploatacji Zachodu! Głód, choroby (malaria), wywóz z kontynentu naturalnego bogactwa sprawia, że dalej mnóstrwo dzieci umiera! Słuchając opowiadania o. Dariusza, myśleliśmy jak pomóc misjom, ale także jak szanować siebie nawzajem, aby dewastacji nie ulegały nasze polskie relacje... Wiadomość z ostatniej chwili: zebraliśmy na Misję - Kamerun (Sierociniec o. Dariusza): 18 326 zł. Wielkie Bóg zapłać! 

O. Dariusz do Kamerunu przyjechał w 1993 roku razem ze swoim współbratem, o. Stanisławem Gurgulem. Pierwsze pół roku spędzili w miejscowości Djang, oddalonej czterdzieści kilometrów na zachód od Bertoua. Mieli założyć tam Centrum Formacji Katechistów. Życie jednak bardzo często weryfikuje założone wcześniej plany. Po sześciu miesiącach okazało się, że nie ma wystarczających funduszy na jego powstanie!

Kilka informacji o działąlności misyjnej o. Dariusza Godawy:

Misja-Kamerun ma już prawie 20  lat. Pierwsza placówka znajduje się w Bertoua i od maja 2009 też w Yaounde – stolicy kraju. Owocem ciężkiej pracy misjonarzy, z których na placówce pozostał tylko ojciec Dariusz Godawa, jest szereg charytatywnych akcji i działalność duszpasterska.

W Bertoua Ojciec Darek pełnił funkcję proboszcza Parafii Św. Piotra i Pawła od 1996 do 2009 r, prowadził kilka wspólnot religijnych, oraz regularnie odwiedzał mieszkańców odległych wiosek odprawiając Msze Święte, nabożeństwa, udzielając sakramentów i katechizując.

W ramach działalności charytatywnej ojciec Darek założył w 2001 r – „Foyer St. Dominique”, spełniające rolę Domu Dziecka w Bertoua i od 2009 w Yaounde. Bez względu na stałe braki i bardzo skromne warunki życiowe,  dzieci mają zapewnione, dzięki ojcu Darkowi, miejsce do spania, jedzenie i szkołę.

Pomoc udzielana na misji obejmuje także wspomaganie najuboższych rodzin, zapewnienie edukacji dzieciom, a także finansowanie kosztów przygotowania i zdania matury. W miarę możliwości chcemy też pomóc najzdolniejszej młodzieży. Osobom, które zdały maturę i dostały się na studia staramy się opłacić koszt studiów szukając różnych źródeł finansowania. Oczywiście Misja-Kamerun, to nie tylko ludzie, którymi się opiekujemy, ale także zużywające się budynki i sprzęt, którymi trzeba się zajmować.