Kościół na kartce pocztowej 1904 r.
Kościół od strony południowo-zachodniej
Wnętrze kościoła na starej fotografii
Wnętrze kościoła obecnie - widok z chóru
Nowe organy

13 października 2017 roku, w stulecie ostatniego objawienia się Matki Bożej w Fatimie trojgu pastuszkom, zgromadziliśmy się na modlitwie w naszej parafialnej świątyni. Uroczystości rozpoczęła Msza św., której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Przemysław Tyblewski - prefekt Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Umocnieni Słowem Bożym i Ciałem Jezusa odmówiliśmy wspólnie różaniec, by następnie wyruszyć z procesją maryjną wokół pl. Chopina. Oprawę muzyczną zapewnił nasz parafialny zespół muzyczny Źródło.