Kościół na kartce pocztowej 1904 r.
Kościół od strony południowo-zachodniej
Wnętrze kościoła na starej fotografii
Wnętrze kościoła obecnie - widok z chóru
Nowe organy

Pod hasłem ,,JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM", w dniu 23 września 2017r. odbyło się kolejne już Forum Duszpasterskie, które w tym roku nabrało rangi ogólnopolskiego. Po Mszy św. w kościele św. Rocha, sprawowanej po łacinie przez Kard. Roberta Sarah z Watykanu, uczestnicy przenieśli się do Centrum Wykładowo- Konferencyjnego Politechniki Poznańskiej, gdzie wysłuchano szeregu konferencji na temat programu nowego programu roku duszpasterskiego w Kościele, który poświęcony będzie Duchowi Świętemu, a zarazem Sakramentowi Bierzmowania.

Interesujący wykład za pomocą tłumacza, wygłosił pochodzący z Gwinei Ks. Kard. Robert Sarah- Prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z Watykanu.Podkreślił fakt, że z Wieczernika, z tego małego miejsca na ziemi, wyszedł Wielki Kościół Katolicki, który jest Domem wypełnionym Duchem Świętym. Za pomocą tego Ducha, który jest ogniem ,,spalającym odpady naszych grzechów", możemy z całą mocą świadczyć o Chrystusie.W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja panelowa, do której jej prowadzący, Ks. Krzysztof Sammler zaprosił: Ks. Krzysztofa Porosło z Krakowa, Marka Jurka - posła do Parlamentu Europejskiego, O. Marka Myślińskiego ze Zgromadzenia Ducha Świętego oraz młodych, zaangażowanych w życie Kościoła- Julię Chmielińską i Wojciecha Ostrowskiego. Mówili oni, że ten, kto dobrze odkryje dary Ducha Św. i zrozumie Sakrament Bierzmowania, który jest pieczęcią przynależności do Boga, jest przede wszystkim solą,która nadaje smak środowisku, w którym żyjemy i może pozwolić jej wywietrzyć. Trzeba także ,,zejść z ambony" i być bardziej świadkiem niż nauczycielem. Chrześcijanin napełniony Duchem Świętym jest wtedy wonią przyjemną dla Boga i pociąga do Niego innych.W czasie sesji, jako miły przerywnik wystąpił Kwintet Instrumentów Dętych, a podczas przerwy można było uraczyć się kawą i poczęstunkiem odnawiając stare, diecezjalne znajomości. Naszą parafię na Forum reprezentowały panie z Akcji Katolickiej, Wspólnoty Żywego Różańca i Neokatechumenatu.