Kościół na kartce pocztowej 1904 r.
Kościół od strony południowo-zachodniej
Wnętrze kościoła na starej fotografii
Wnętrze kościoła obecnie - widok z chóru
Nowe organy

W ostatnią niedzielę września gościliśmy w naszej wspólnocie o. Joachima Kusza - Misjonarza Oblatów Maryi Niepokalanej, z kazaniami i kalendarzami misyjnymi. Podczas wszystkich Mszy św. o. Joachim z wielką charyzmą, często gwarą śląską

opowiadał nam o swoim powołaniu misyjnym, a także pokazywał nam otwarte drzwi do zaangażowania się na polu misyjnym, wcale nie wyjeżdżając za granicę: poprzez modlitwę, ofiarę z cierpienia i składaną pomoc materialną. Po Mszach św. o. Joachim rozprowadzał kalendarze oblackie - misyjne. Poszły wszystkie, które przywiózł, w liczbie 800! Pamiętajmy w modlitwie o misjach, o misjonarzach i wspierajmy to dzieło ewangelizacyjne Kościoła!