Kościół na kartce pocztowej 1904 r.
Kościół od strony południowo-zachodniej
Wnętrze kościoła na starej fotografii
Wnętrze kościoła obecnie - widok z chóru
Nowe organy

W niedzielę 27 sierpnia 2017 r. na Mszy św. o godz. 10.30 powitaliśmy w naszej wspólnocie parafialnej nowego wikariusza ks. Marcina Cabaja. Ks. Marcin pochodzi ze Śremu z parafii NSPJ, święcenia kapłańskie otrzymał w 2006 r., a ostatnio posługiwał w parafii św. Józefa w Środzie Wlkp. 

Na zakończenie Mszy św. słowa powitania skierował ks. proboszcz Tomasz Sobolewski, a w imieniu grup duszpasterskich członkowie Caritas-u. Ks. Marcin m. in. bedzie się opiekował ministrantami, a także poprowadzi Krąg Biblijny. 

Fragment wywiadu z najnowszego numeru Jego Serce:

Kiedy Ksiądz podjął decyzję o zostaniu kapłanem? Czy to przyszło nagle, czy też Ksiądz długo dojrzewał do tej decyzji?
Jak ktoś zadaje mi pytanie o powołanie i kapłaństwo, zwykle odpowiadam: „sam sobie tego nie wymyśliłem”. Myślałem o założeniu rodziny, byciu mężem i ojcem, dlatego też między innymi po liceum zacząłem studiować prawo w Poznaniu. Jednak czegoś mi brakowało, choć miałem w zasadzie wszystko, o czym marzy młody człowiek. Pan Bóg zawołał nagle i niespodziewanie na drugim roku studiów. Po czteromiesięcznej burzliwej walce wewnętrznej, zdałem ostatnie egzaminy i złożyłem podanie do seminarium.

Jak Ksiądz wyobraża sobie posługę w naszej parafii? Jakie cele sobie wyznacza?
Wcale sobie nie wyobrażam. Czekam na to, co Pan Bóg dla mnie przygotował w Nowym Tomyślu i chciałbym wypełnić Jego wolę razem z tymi, z którymi przyjdzie mi tu żyć.