Kościół na kartce pocztowej 1904 r.
Kościół od strony południowo-zachodniej
Wnętrze kościoła na starej fotografii
Wnętrze kościoła obecnie - widok z chóru
Nowe organy

Latem w Domu parafialnym zostały ywymienione ostatnie okna (10). W sumie cały budynek liczy 105 okien (z oknami dachowymi i oknami w wykuszach dachowych). Równoczenśnie wyremontowano jedną łazienkę w mieszkaniu ks. wikariusza.