Kościół na kartce pocztowej 1904 r.
Kościół od strony południowo-zachodniej
Wnętrze kościoła na starej fotografii
Wnętrze kościoła obecnie - widok z chóru
Nowe organy

W niedzielę 20 sierpnia 2017 r. delegacja naszej parafii wzięła udział w Archidiecezjalno - Samorządowych Dożynkach w Sielinku koło Opalenicy. Uroczystej Mszy św. dziękczynnej przewodniczył ks. bp. Grzegorz Balcerek, a koncelebrowali liczni kapłani naszej Archidiecezji, m. in. ks. proboszcz Tomasz Sobolewski. Po Mszy św. odbył się tradycyjny dożynkowy obrzęd dziękczynny za ukończenie żniw i prac polowych, który zaprezentowały zespoły regionalne z Obornik Wlkp.

Przed Mszą św. zostały wniesione wieńce dożynkowe wykonane z kłosów zbóż, owoców, warzyw, polnych kwiatów, ze wszystkich dekanatów naszej Archidiecezji, a także z Gminy Opalenicy. Nasz dekanat lwówecki tym razem był reprezentowany z naszej parafii. W czasie liturgii ofiarowano bochen chleba upieczony z mąki pochodzącej z ostatnich zbiorów. Gospodarzem tegorocznych dożynek był ks. kan. Sławomir Grośty i burmistrz Opalenicy Tomasz Szulc. Dożynki zakończyły się festynem ludowym. Dużą popularnością cieszyła się też kuchnia dożynkowa.

Myśli z homilii bp. Grzegorza Balcerka:

„Wytwory kultury ludzkiej, czyli to wszystko, co jest owocem człowieczego geniuszu i pracy jego rąk, żeby pomnażało dobro w świecie, musi liczyć się z Bożą naturą rzeczy. Praca na polach, w ogrodach i sadach uczy nas tej prawdy”. 

„To nie przypadek, że wśród fundamentów kultury europejskiej znalazło się benedyktyńskie hasło: ora et labora – módl się i pracuj! Najpierw pomódl się, czyli stań przed Stwórcą, zastanów się co i jak należy czynić, by twoje wysiłki wpisywały się w odwieczny plan Boga”.

„Obcowanie z pięknem przyrody, refleksja nad Bożymi darami ziemi, cierpliwe oczekiwanie na owoce ziarna, które samo musi obumrzeć, by wydać plon, to wszystko może nas wewnętrznie ubogacić. Jest to jakby wejście w świat, który był dla człowieka codziennością w raju, a który porzucił, odwracając się od Boga”.

„Może właśnie dlatego, z miłości, Bóg dopuszcza bolesne doświadczenia, byśmy na powrót dostrzegli obok siebie innych ludzi i chociaż trochę stawali się lepsi”.

Bp G. Balcerek zachęcił zgromadzonych do pielęgnowania w sobie umiejętności dzielenia się owocami ziemi i pracy własnych rąk.


Dożynki w naszej parafii odbędą się w niedzielę 3 września 2017 na Mszy św. o godz. 9.00.