Kościół na kartce pocztowej 1904 r.
Kościół od strony południowo-zachodniej
Wnętrze kościoła na starej fotografii
Wnętrze kościoła obecnie - widok z chóru
Nowe organy

W niedzielę 20 sierpnia 2017 po roku pobytu w naszej parafii, pożegnaliśmy ks. Piotra - wikariusza, Ks. Piotr odprawił Mszę św. koncelebrowaną wraz z o. Natanem, który wygłosił kazanie, a po liturgii nastąpiły słowa pożegnania. Najpierw zabrał głos ks. proboszcz Tomasz Sobolewski, który podziękował ks. Piotrowi za posługę sakramentalną i kaznodziejską w naszej parafii. 

Ks. proboszcz życzył rozwijania dalej swoich licznych talentów i gorliwej służby w nowej parafii. Życzenia także złożyli: ministranci w imieniu wszystkich grup duszpasterskich. Po tych oficjalnych życzeniach do ks. Piotra podchodzili parafianie, aby podziękować osobiście za wszelkie dobro, które od niego doświadczyli w naszej wspólnocie parafialnej. ks. Piotr od 25 sierpnia będzie wikariuszem parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Luboniu.