Kościół na kartce pocztowej 1904 r.
Kościół od strony południowo-zachodniej
Wnętrze kościoła na starej fotografii
Wnętrze kościoła obecnie - widok z chóru
Nowe organy

W niedzielny wieczór 13 sierpnia 2017 r. mogliśmy uczestniczyć w kolejnym, już piątym koncercie w ramach VI Nowotomyskich koncertów kameralno – organowych „U Serca Jezusowego” im. Krzysztofa Wilkusa. Tym razem wystąpili polscy muzycy na stałe pracujący i mieszkający w Niemczech, małżeństwo – skrzypaczka Izabella Jakubowska-Białas i organista Karol Białas. Muzycznym zaproszeniem do wysłuchanie koncertu była melodyjna Sarabanda Giuseppe Tartiniego, którą artyści wykonali wspólnie na uwielbienie podczas Mszy św.


Koncert rozpoczęła organowa kompozycja niemieckiego kompozytora romantycznego Felixa Mendelssohna-Bartholdyʼego – Sonata c-moll nr 2 o zróżnicowanym tempie, charakterze i fakturze poszczególnych części z okazałym zakończeniem. Kolejny utwór to chorał „Jesu bleibet meine Freude” (w jęz. pol. „Jezu bądź moim przyjacielem”) z doniosłej kantaty 147 Jana Sebastiana Bacha. Rytmiczny akompaniament organowy przeciwstawiony był tu uroczystemu i spokojnemu tematowi skrzypiec. W oryginale chorał ten wykonywany jest przez chór i orkiestrę. Z okresu baroku pochodzi także następny utwór, tym razem angielskiego, wybitnego kompozytora związanego z dworem królewskim i opactwem westminsterskim – Henry Purcella – Preludium g-moll na skrzypce solo. Można było w nim wysłyszeć najbardziej typowe cechy dla tego okresu, co doceniali także późniejsi kompozytorzy. Pozostając nadal w klimacie muzyki barokowej wysłuchaliśmy niezwykle melodyjnej części koncertu obojowego w opracowaniu na skrzypce i organy – Adagio d-moll – skomponowanego przez weneckiego kompozytora Benedetto Marcello. Tworzył on głównie muzykę kościelną, niezwykle kunsztowną, przez co był nazywany Michałem Aniołem muzyki. Kolejny spokojny, melodyjny, z licznymi ozdobnikami typowymi dla baroku utwór, to chorał Dietricha Buxtehude – „Przybądź Duchu Święty”. Kompozytor ten swoimi utworami i stylem gry na organach uzyskał wielki rozgłos, organizował koncerty, które gromadziły licznych słuchaczy, wśród nich był Jan Sebastian Bach, później też Jerzy Fryderyk Haendel. Twórcą następnego utworu jest polski współczesny kompozytor Krzysztof Penderecki. Wykonany przez skrzypce solo „Taniec” dedykował młodej artystce Janine Riepl w 2009 r. Jest to krótki, pełen wdzięku utwór charakterystyczny, o zróżnicowanej dynamice i artykulacji, wymagający umiejętności technicznych i interpretacyjnych. Do muzyki późnego baroku wróciliśmy słuchając urokliwej, delikatnej i lekkiej Fantazji C-dur Johanna Ludwiga Krebsa – mniej znanego kompozytora niemieckiego. Następnie organista Karol Białas zaprezentował improwizacje na temat pieśni „Twemu sercu”. Temat jej przewijał się w różnych rejestrach organów, przy zastosowaniu rozmaitych technik wykonawczych, co w efekcie złożyło się na bardzo ciekawą interpretację znanej pieśni. I znów wróciliśmy do okresu baroku. Tym razem wysłuchaliśmy kompozycji Arcangelo Corelli – Sonata C-dur nr 3 na skrzypce i organy. Jej części różniły się melodyką, rytmiką, tempem, ogólnym charakterem i wyrazem, świetnie uwidocznionym przez wykonawczynię. A. Corelli będąc wirtuozem skrzypiec pisał utwory wymagające doskonałych umiejętności wykonawczych. Koncert zakończył piękny, kantylenowy utwór francuskiego kompozytora Julesa Masseneta – „Medytacja” z opery „Tais”. Twórca ten ceniony był przez słuchaczy szczególnie za niezwykłą melodyjność swoich dzieł, co można było potwierdzić słuchając „śpiewających” skrzypiec i towarzyszących im organów. Cały koncert świetnie brzmiał we wnętrzu kościoła, za co wielkie dzięki dla artystów.

Program konceru obejmował następujące utwory:

1. F. Mendelssohn-Bartholdy - Sonata II c moll na /Organy/
2. J.S. Bach - Jesus bleibet meine Freude /Skrzypce + Organy/
3. H. Purcell - Prelude in g-Moll /Skrzypce solo/
4. B. Marcello - Adagio in d /Skrzypce + Organy/
5. D. Buxtehude - Komm Heiliger Geist Herre Gott /Organy/
6. K. Penderecki - Taniec /Skrzypce solo/
7. J.L. Krebs - Fantasie in C /Skrzypce + Organy/
8. Improwizacja organowa do pieśni kościelnej "Twemu Sercu" /Organy/
9. A. Corelli - Sonata III in C /Skrzypce + Organy/
10. J. Massenett - Medytacja /Skrzypce + Organy/

Nota biograficzna muzyków:

Izabella Jakubowska-Białas ukończyła klasę skrzypiec pod kierunkiem Profesora Wojciecha Szlachcikowskiego na Akademii Muzycznej w Gdańsku. Stypendystka miasta Gdańsk. Obecnie gra w Orkiestrze Das Sinfonie Orchester Berlin Konzertdirektion Prof. Viktor Hohenfels dającej koncerty w Filharmonii Berlińskiej, oraz prowadzi klasę skrzypiec w Panstwowej Szkole Musikschule Reinickendorf w Berlinie. W 2017 roku ukonczyla skrzypce barokowe na Universität der Künste w klasie Prof. Irmgard Huntgeburth. Jest uczestniczką wielu kursów skrzypcowych i pedagogicznych prowadzonych pod kierunkiem m.in T. Tomaszewskiego, H. Keszkowskiego, W. Marschnera, A. Mathäus, W. Jakubowskiej, K.A. Kulki, Z. Kowalskiego, P. Esswooda, K. Węgrzyna. Jako solistka i kameralistka koncertuje w Polsce, Niemczech, Włoszech, Danii.

Karol Białas ukonczyl studia Organowe w gdanskiej Akademii muzycznej oraz studia improwizacji organowej w klasse Profesora Wolfgang Seifena na Unverität der Künstew Berlinie. Obecnie studiuje muzykę kościelną na Universität der Künste w Berlinie. Jest uczestnikiem rozmaitych festiwali organowych i kursów interpretacji i improwizacji organowej m.in. w Danii, Francji, Polsce, Niemczech. Brał udział w wielu kursach mistrzowskich pod kierunkiem m.in. P. Pincemaille, M. Toporowskiego, G. Bovet, W. Seifena, T.A. Nowaka, T. Mechlera. Pracuje jako muzyk koscielny w Kosviele Mater Dolorosa w Berlinie.