Kościół na kartce pocztowej 1904 r.
Kościół od strony południowo-zachodniej
Wnętrze kościoła na starej fotografii
Wnętrze kościoła obecnie - widok z chóru
Nowe organy

W niedzielę 30 lipca 2017 r. po wszystkich Mszach św. odbyło się poświęcenie wszelkich pojazdów: samochodów, motorów, rowerów... Zostały też zebrane pieniądze na środki lokomocji na misjach: 4704 zł. W dniach 23-30 lipca 2017 obchodziliśmy XVIII Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa. Hasło Tygodnia: „Niesiemy Miłosierdzie drogami świata”. MIVA Polska po raz kolejny zaprasiła wszystkich kierowców, członków ich rodzin oraz Przyjaciół misji do udziału w Akcji św. Krzysztof 1 grosz za 1 km szczęśliwej jazdy na środki transportu dla misjonarzy. Podziękuj Panu Bogu za bezpiecznie przejechane kilometry. Pomóż polskicm misjonarzom w zakupie pojazdów misyjnych. 

W modlitwie błogosławieństwa kapłani modlili się:
Boże, który mocą swojego słowa stworzyłeś cały wszechświat i dałeś człowiekowi władzę nad całym stworzeniem oraz moc doskonalenia świata według zamysłów Twojej woli; spraw, aby pojazdy, dzieło Twoje i pracy ludzkiej, dzięki Twemu błogosławieństwu służyły dla dobra człowieka, jego pracy i wypoczynku.
Za wstawiennictwem Matki Niepokalanej i św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących, ustrzeż Panie wszystkich, którzy będą korzystali z tych pojazdów, od wszelkich nieszczęść duszy i ciała, aby bezpiecznie mogli dojechać do wyznaczonego celu. Niech zebrani tu kierowcy i ich pojazdy będą pobłogosławione dla Twojej chwały i pożytku ludzkiego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

W roku 2016 dzięki zebranym funduszom z Akcji św. Krzysztof - 1 gr za 1 km MIVA Polska zrealizowała 73 prośby polskich misjonarzy i misjonarek z 26 krajów świata. Zostały zakupione następujące pojazdy:
· 37 samochodów terenowych i osobowych oraz 5 busów,
· 1 ambulans;
· 8 motocykli i skuterów;
· 132 rowerów;
· 2 silniki do łodzi;
· 140 wózków inwalidzkich;

Łącznie na powyższe projekty MIVA Polska przekazała pomoc w wysokości 2 002 092,80 zł. Zrealizowane projekty według kontynentów: Afryka – 43; Ameryka Płd. – 19; Azja i pozostałe –11; Zrealizowane projekty według przynależności kościelnej: biskupi misyjni – 3, księża Fidei Donum –21; Siostry –25; księża i bracia zakonni –22, misjonarze świeccy – 2.
MIVA Polska w imieniu wszystkich misjonarzy, którzy otrzymali pomoc na środki transportu składa serdeczne Bóg zapłać! Oprócz listów i podziękowań z misji wraz z materiałem zdjęciowym, które często publikujemy w Biuletynie Informacyjnym MIVA, misjonarze w I-sze soboty miesiąca ofiarowują Msze św. za wszystkich dobroczyńców MIVA, szczególnie kierowców prosząc dla nich o bezpieczne podróże i błogosławieństwo Boże w życiu. Z podziękować i zdję od misjonarzy powstaje Wielka Księga Wdzięczności MIVA, prezentowana w czasie najważniejszych uroczystości organizowanych przez MIVA Polska.