Kościół na kartce pocztowej 1904 r.
Kościół od strony południowo-zachodniej
Wnętrze kościoła na starej fotografii
Wnętrze kościoła obecnie - widok z chóru
Nowe organy

13 lipca 2017 roku w Glinnie odbbyły się uroczytsości, upamiętniające 100-lecie objaiwień w Fatimie. Wspólna procesja z różańcem i śpiewem rozpoczęła się przy skrzyżowaniu ulic Komunalna i Ślósarskiego, a zakończyła się Aktem Zawierzenia i wspólną Eucharystią przy sali wiejskiej w Glinnie, której przewodniczył ks. Proboszcz, a kazanie wygłosił ks. Bartosz Rojna. W środku film z tej uroczystości.