Kościół na kartce pocztowej 1904 r.
Kościół od strony południowo-zachodniej
Wnętrze kościoła na starej fotografii
Wnętrze kościoła obecnie - widok z chóru
Nowe organy

Niedziela 2 lipca br. była pierwszym pełnym dniem posługiwania w naszej parafii ks. Bartosza Rojny. Na Mszy św. o godz. 10.30 uroczyście powiatliśmy ks. neoprezbitera. Najpierw ks. proboszcz życzył chwały Bożej w czasie posługiwania w naszej wspólnocie parafialnej, a następnie młodzież w imieniu wszystkich grup duszpasterskich powitała ks. Bartka i przekazała pierwszą Margaretkę (codzienną modlitwę za kapłana).

Na końcy Mszy św. ks. Bartosz udzielił prymicyjnego błogosławieństwa: ks. proboszczowi, służbie liturgicznej i wszystkim wiernym. Każdy otrzymał obrazek prymicyjny.