Kościół na kartce pocztowej 1904 r.
Kościół od strony południowo-zachodniej
Wnętrze kościoła na starej fotografii
Wnętrze kościoła obecnie - widok z chóru
Nowe organy

W niedzielę 25 czerwca 2017 po dwóch latach pobytu w naszej parafii, pożegnaliśmy ks. Artura - wikariusza, Ks. Artur odprawił Mszę św., wygłosił kazanie, a po liturgii nastąpiły słowa pożegnania. Najpierw zabrał głos ks. proboszcz Tomasz Sobolewski, który powiedział o dwóch rzeczach: po pierwsze, o wielu talentach ks. Artura, wśród których szczególnie widoczny był dar pieknego przepowiadania: na ambonie, na salce duszpasterskiej i szkolnej. Po drugie, o budowanym przez niego braterstwie w kapłaństwie na probostwie.

Ks. proboszcz życzył rozwijania dalej swoich darów i znalezienia ludzi, którzy będą pomagać w ewangelizacji i duszpasterstwie w nowej parafii. Powiedział także, że wspólnota parafialna podarowała nowemu proboszczowi serwis obiadowo - kawowy na 24 osoby i mechaniczną kucharkę: multi cooker. Życzenia złożyli: młodzież OAZOWA i ŹRÓDŁO, młodzież z gimnazjum, dziecięca schola i przedstawiciele w imieniu wszystkich grup duszpasterskich.