Kościół na kartce pocztowej 1904 r.
Kościół od strony południowo-zachodniej
Wnętrze kościoła na starej fotografii
Wnętrze kościoła obecnie - widok z chóru
Nowe organy

Sejm Dzieci i Młodzieży

Po wykonaniu projektu rekrutacyjnego, w którym dwójka nowotomyskich gimnazjalistów (Julia Opaska i Mikołaj Wolanin) m.in. upamiętniała Feliksa Piętę, ich praca dostała najwyższą notę w województwie, przez co zostali oni zarówno posłami, jak i członkami komisji problemowej. Poza tym, Mikołaj Wolanin został Marszałkiem tegorocznej sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, przez co poprowadził pierwszą część obrad, otwierając obrady.

 

Projekt

Tegoroczny temat miał na celu przede wszystkim dekomunizację w lokalnej przestrzeni, jak i upamiętnienie lokalnego bohatera. Młodzież wybrała Feliksa Piętę (powstańca wielkopolskiego), którego grób i pamiątkowa tabliczka znajdują się na cmentarzu w Bukowcu. Kandydaci na posłów swymi działaniami chcieli zmienić jedno z dwóch miejsc: Rodzinny Ogród Działkowy im. Karola Świerczewskiego i osiedle 40-lecia PRL w Starym Tomyślu. Zarówno do zarządu ogródków, jak i do Urzędu Gminy wpłynęły wnioski apelujące o zmianę tych nazw np. na im. Feliksa Pięty.

Niestety obie propozycje skończyły się fiaskiem, przez co już po wykonaniu projektu wysłano kolejne dwa wnioski. Tym razem o nadanie nazwy ronda przy bibliotece miejskiej i ulicy w Bukowcu (ulicy dojazdowej do cmentarza, która łączyłaby się z ul. Powstańców Wielkopolskich). Po wstępnych rozmowach z burmistrzem dr Włodzimierzem Hibnerem, otrzymano zapewnienie, że ulica w niedalekiej przyszłości zostanie nazwana nazwiskiem wybranego przez uczniów bohatera.

Przykrym faktem jest, że dostępnych informacji o Feliksie Pięcie było bardzo mało, przez co młodzież kilkukrotnie rozmawiała z panią Grażyną Matuszak (pracownikiem w Ośrodku Wiedzy o Regionie w nowotomyskiej bibliotece publicznej) oraz z dr Zdzisławem Kościańskim. Poza tym, spotkali się oni z panią Longiną Bayer, u której w ogródku przed laty stał rodzinny dom Feliksa oraz z panem Dariuszem Kaczmarkiem, który jest prezesem Towarzystwa Działań Historycznych im. Feliksa Pięty w barwach 57 Pułku Piechoty Karola II Króla Rumunii.
Z powodu niewielkiej ilości materiałów dotyczących wybranego przez młodzież bohatera, Julia i Mikołaj pojechali do Archiwum Archidiecezjalnego i Archiwum Państwowego, gdzie uzyskali m.in. jego świadectwo chrztu.

10 kwietnia br. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu odbyła się pierwsza prelekcja, podczas której kandydaci na posłów opowiadali o historii Feliksa, jak i o swoich działaniach. W spotkaniu brali udział m.in. pani Grażyna Matuszak i pan Dariusz Kaczmarek. Następnie, 13 czerwca, młodzież trzykrotnie powtórzyła swoje kwietniowe wystąpienie, poszerzając je o wydarzenia z Sejmu. W najbliższym czasie planują oni przeprowadzić kolejne spotkania oraz napisać książkę o Feliksie Pięcie.

Komisja

28 kwietnia Kancelaria Sejmu ogłosiła wyniki, w których podała, że projekt Julii i Mikołaja otrzymał 28 punktów na 29 możliwych, co dawało ex aequo pierwsze miejsce w Wielkopolsce. Dwa najlepsze zespoły z każdego województwa zostały zaproszone na posiedzenie Komisji, która odbywała się w dniach 13-14 maja.

Nowotomyska młodzież po dojechaniu pociągiem do Sulejówka (około pół godziny od Warszawy) zjadła obiad, a następnie rozpoczęła pracę. Komisja (64 osoby) podzieliła się na trzy Podkomisje. Do Podkomisji nr 1 zostali przydzieleni obaj reprezentanci gminy Nowy Tomyśl, którzy usiedli następnie przy jednym stoliku. Po godzinnej dyskusji reprezentant każdego stolika prezentował odpowiedzi na trzy pytania: Jak wyglądało upamiętnianie lokalnych bohaterów? Jak powinno ono wyglądać? Co zrobić, żeby było tak, jak powinno być?

Ze stolika, w którym byli nowotomyscy uczniowie na reprezentanta został wybrany Mikołaj, który następnie przez około 10 minut odpowiadał na powyższe trzy pytania. Po wszystkich czterech prezentacjach Podkomisja po głosowaniu jawnym znów wybrała Mikołaja, który tym razem prezentował przed całą Komisją napisany kilka minut później projekt części uchwały.
Po kolacji Mikołaj oraz inni kandydaci na Marszałków zbierali po 25 podpisów popierających ich kandydaturę. Następnego dnia, o godzinie 8:00 nastąpił przejazd do Sejmu, gdzie rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Komisji. Podczas niego, złożywszy uprzednio swe kandydatury, Komisja wybrała przewodniczącego Komisji, a następnie trzech Marszałków, którzy mieli prowadzić obrady 1 czerwca.

Po autoprezentacjach Komisja wybrała w głosowaniu jawnym trzech Marszałków, którymi zostali: Mikołaj Wolanin uczęszczający do nowotomyskiego gimnazjum, Małgorzata Kuśmierczyk z gimnazjum w Żórawinie (wieś leżąca pół godziny od Wrocławia) oraz Mateusz Wróblewski z liceum w Brodnicy (województwo kujawsko-pomorskie).

Następnie odbyło się kolejne posiedzenie Podkomisji, podczas którego trwała dyskusja nad poszczególnymi punktami w projekcie części uchwały. Podczas niego obecni byli legislatorzy sejmowi, którzy pomagali w redagowaniu projektu części uchwały.

Około godziny dwunastej rozpoczęło się drugie posiedzenie Komisji, podczas którego łączono wszystkie trzy projekty części uchwały w jeden projekt. W tym czasie Marszałkowie znajdowali się na Sali Plenarnej, gdzie odbyło się dla nich szkolenie.

Posiedzenie

31 maja z województwa wielkopolskiego w kierunku Warszawy wyjechało 44 posłów, a w nich nowotomyska młodzież. Po dojechaniu na miejsce uczniowie przesiedli się do drugiego autokaru, którym zwiedzali prawobrzeżną część Warszawy, czyli Pragę.

Następny dzień rozpoczął się dla Julii i Mikołaja dość wcześnie, ponieważ już o 6 rano zjedli oni śniadanie, by o 7 wyjechać z Sulejówka i około 8:00 wejść na teren Sejmu. Swą pracę najwcześniej zaczął Mikołaj, ponieważ już o 7:40 wszedł bocznym wejściem do budynku sejmowego, gdzie odbył kilka ważnych spotkań.

Około 9:50 Marszałkowie poszli na spotkanie z Marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim. Po kilku minutach przeszli oni razem na Salę Posiedzeń, gdzie wygłosiwszy swą mowę Marszałek Kuchciński, zaprosił Mikołaja Wolanina do zajęcia miejsca przy stole prezydialnym i otwarcie obrad XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Po kilku przemówieniach nastąpiła cześć dyskusyjna, a następnie głosowanie, na którym podjęto napisaną wcześniej uchwałę. Około godziny 13:10 zakończono posiedzenie tegorocznego Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Udzieliwszy kilku wywiadów, Marszałkowie podpisali uchwałę, a następnie zjedli obiad i udali się w drogę powrotną do Nowego Tomyśla.

Sejm Dzieci i Młodzieży

Sejm Dzieci i Młodzieży ma za zadanie naukę przede wszystkim parlamentaryzmu. Składa się on z 460 posłów, którzy są wybierani na roczną kadencję. Ich praca przypomina tę z prawdziwego Sejmu, lecz jego ustalenia są nienormatywne, czyli tylko i wyłącznie opiniodawcze.

fot. Paweł Kula
Mikołaj Wolanin