Kościół na kartce pocztowej 1904 r.
Kościół od strony południowo-zachodniej
Wnętrze kościoła na starej fotografii
Wnętrze kościoła obecnie - widok z chóru
Nowe organy

W czwartek 15 czerwca br. przeżywaliśmy Uroczystość Bożego Ciała. O godz. 10.30 spod kościoła NMP Nieustającej Pomocy wyruszyła procesja Eucharystyczna do czterech ołtarzy, ulicami: Piłsudskiego, Witosa, Tysiąclecia - na Pl. Niepodległości. Dwa ołtarze były na ul. Piłsudskiego, trzeci przy LO im M. Kopernika, a czwarty na Placu Niepodległości.

Tam też odbyła się uroczysta Msza św., koncelebrowana, której przewodniczył i kazanie wygłosił ks. proboszcz Tomasz Sobolewski. Pan Bóg został uwielbiony w modlitwie wiernych, w całej procesji Eucharystycznej, a także w pięknie przystrojonej trasie naszego miasta. Przy czterech ołtarzach, przepiękne komentarze Eucharystyczne wygłosił ks. Marek Krysmann. Niech Pan Jezus będzie uwielbiony w znaku Eucharystii i w najbliższym czasie oktawy Bożego Ciała, we wszystkich procesjach, modlitwach i śpiewie!