Kościół na kartce pocztowej 1904 r.
Kościół od strony południowo-zachodniej
Wnętrze kościoła na starej fotografii
Wnętrze kościoła obecnie - widok z chóru
Nowe organy

W poniedziałek 12 czerwca br. o godz. 17.00 na Mszy św. ks. bp Zdzisław Fortuniak udzielił młodzieży naszej parafii sakramentu bierzmowania. 65 młodych prosiło o umocnienie Duchem Świętym na całe swoje dorosłe życie. 

 

Ze wstępu do Mszy św. ks. proboszcza Tomasza Sobolewskiego:

Witam w naszej wspólnocie parafialnej ks. Bp. Zdzisława Fortuniaka, z racji dzisiejszej uroczystości udzielenia naszej młodzieży sakramentu bierzmowania.
Przez ostatnie trzy lata, w okresie całego gimnazjum trwało przygotowanie młodzieży do tego sakramentu. Comiesięczne czwartkowe spowiedzi i Msze św., spotkania w grupach, udział w nabożeństwach, dniach skupienia i skrutiniach miało dobrze przygotować młodzież do wyboru i to na całe życie: Pana Jezusa jako swojego jedynego Zbawiciela.
Grupa 65 młodych, która przy pomocy rodziców, animatorów, katechetów i kapłanów, a także modlitwy parafian – wytrwała w przygotowaniu, daje dzisiaj szansę pójścia drogą Jezusa i Jego Ewangelii w swoim dorosłym życiu. Aby tak się stało potrzeba dzisiaj Twojego - księże biskupie umocnienia Słowem Bożym i posługą sakramentalną, ale także naszego – dorosłych: świadectwa żywej i autentycznej wiary.
Młodzież wraz z rodzicami przy okazji bierzmowania ofiarowała w darze ołtarza: 1300 zł., które przeznaczymy na spłatę długu za remont dachu kościoła.
Proszę więc ks. Bp. o odprawienie Mszy św. w intencji młodzieży, która przyjmie bierzmowanie, aby umocniona Duchem Świętym z odwagą podjęła zadania świadków zmartwychwstałego Chrystusa.