Kościół na kartce pocztowej 1904 r.
Kościół od strony południowo-zachodniej
Wnętrze kościoła na starej fotografii
Wnętrze kościoła obecnie - widok z chóru
Nowe organy

W poniedziałek 8 maja 2017 r. miało miejsce kolejne spotkanie Klubu Seniora Ars moriendi. Najpierw w kościele o godz. 10.00 odbyła się Via Lucis (Droga Światła) - Nabożeństwo ze Zmartwychwstałym Chrystusem,

następnie na salce w Domu Parafialnym miało miejsce śnaidanie Wielkanocne. W trakcie śniadania ks. proboszcz Tomasz Sobolewski mówił o wydarzeniach ostatnich tygodni: Triduum Paschalnym, a także mówił o planach związanych z Nabożeństwami Fatimskimi, z racji 100 rocznicy ich Objawień.