Kościół na kartce pocztowej 1904 r.
Kościół od strony południowo-zachodniej
Wnętrze kościoła na starej fotografii
Wnętrze kościoła obecnie - widok z chóru
Nowe organy

W Niedzielę Palmową na wszystkich Mszach św. czytana była Męka Pana Jezusa wg. św. Łukasza, z podziałem na role. Przed Mszą św. o 12.00 dzieci, młodzież, rodzice i dziadkowie zebrali się na placu przed kościołem, aby usłyszeć Ewangelię o uroczystym wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy.

W piątek 12 kwietnia 2019 r. odbyła się Droga Krzyżowa ulicami miasta. Poprowadzili ją członkowie dwóch nowotomyskich Akcji Katolickich. Rozważania nawiązywały do naszej codzienności, jak radzić sobie z pokusą powtórnego krzyżowania Jezusa, swoimi licznymi grzechami.

Rekolekcje Wielkopostne przebiegały w Szkole Podstawowej nr 2 w dniach 25-27 marca br. pod hasłem „W mocy Ducha Świętego - Chrystusa Ukrzyżowanego”. Nauki w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa głosił Ojciec Krzysztof Stankowski, redemptorysta z Torunia.

W poniedziałek 25 marca 2019 r. na Mszy św. o godz. 18.00 - 18 osób podjęło dzieło Duchowej Adopcji. Przez najbliższych 9 miesięcy będą duchowo towarzyszyć dziecku poczętemu i jego rodzicom, aby dziecko mogło się szczęśliwie urodzić i mieć kochającą rodzinę.

Wnioski ogólne z kolędy 2018 – 2019:

1. Tegoroczna kolęda obejmowała: 33 dni, 97 tras, średnio dziennie odwiedzaliśmy 17 domów.

2. Złożyliśmy wizytę w 1697 domach. Nie było obecnych lub nie przyjęło nas: 32% rodzin z trasy kolędowej.