Msza św. z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie 18.03.2019
Bł.Edmund Bojanowski wśród nas
joomla blog

Ewangelia na dziś

21 marzec 2019

  • Czwartek 2019-03-21, 2. tydz. Wielkiego Postu
    Łk 16,19-31
    Jezus powiedział do faryzeuszów: „Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: «Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu». Lecz Abraham odrzekł: «Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać». Tamten rzekł: «Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki". Lecz Abraham odparł: «Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają». «Nie, ojcze Abrahamie, odrzekł tamten, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą». Odpowiedział mu: «Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą»”.

Od niedzieli 10 marca br. rozprowadzany jest kolejny numer (drugi w roku 2019) Jego Serca. Tym razem tematem numeru jest: Każde życie jest święte!

W numerze znajdują się następujące artykuły:

1.Starcie dwóch cywilizacji - wstępniak ks. proboszcza - str. 2

2.Od poczęcia czlowiek... - Michał Jarosz - str. 3

3.Odpowiedzialność mężczyzny i kobiety za poczęte dziecko - Rajmund Pigla - str. 4

4.Życie ludzkie nie jako błogosławieństwo, ale jako zagrożenie - Karolina Sokołowska - str. 5

5.Obrona życia - nasze Westerplatte - Danuta Ford - str. 6

6.Znowu o aborcji. I nie tylko - Wojciech Budzisz - str. 7

7.Ballada o życiu - Daniel Galas - str. 7

8.Polityka pro life Kościoła Katolickiego - ks. Sebastian Każmierczak - str. 8

9.Język i metody ruchów proaborcyjnych - Krzysztof Łopusiewicz - str. 9

10.Walka o życie nienarodzonych w sieci - Sylwia Liberkowska - Lange - str. 10

11.Iskierka życia - Renata Lisek - str. 10

12. Plakat: Drzwi otwarte Szkoły Podstawowej Arka - str. 11

13. Słowo o wychowaniu dzieci - Danuta Ford - str. 12

14.Codziennie uczę się i wzrastam - Katarzyna Świderska - str. 12 / 13

15.Zagubiona część wywiadu z ks. Sebastianem - str. 13

16.Światowy Dzień Chorego w parafii - 11.02.2019 - Strona Internetowa parafii - str. 14

17.I rekolekcje w roku 2019 - ZSZiL im. K. Hołogi - ks. Sebastian Kaźmierczak / Kornelia i Kacper - str. 15

18.Zżycia parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Sątopach - Sprawozdanie z kolędy 2019 / Wieczór chwały - str. 16

19.Spotkanie rejonowe Akcji Katolickiej - 27.02.2019 - Jolanta Horowska - str. 17

20.Wielki Post 2019 w parafii NSPJ w Nowym Tomyślu - str. 18

21. Kronika Parafialna - str. 19

22.Plakat Rekolekcji dla małżeństw - 22 / 24 marca 2019 - str. 20

 

Starcie dwóch cywilizacji...
Kochani Parafianie!

Czy wiecie, że w latach dwudziestych i trzydziestych, przed pojawieniem się faszyzmu w Niemczech, w samym tylko Berlinie było sto tysięcy prostytutek, mnóstwo klubów dla gejów i lesbijek, transwestytów? Poza tym szerzyła się ezoteryka, magia, sekty, spirytyzm. Była to istna Sodoma XX wieku, miasto grzechu i perwersji. To widoczne rozpasanie moralne, sprowadziło następnie falę przemocy, rasizmu, faszyzmu, a w dalszej kolejności rozpętanie II wojny światowej. Potężna przemoc i terror, które spowodowały, że w światowej wojnie zginęło ok. 60 mln ludzi, nie licząc ogromnej liczby kalek, sierot i wygnańców…

A teraz sytuacja 100 lat później, również Niemcy: jakiś Afgańczyk wszedł do pociągu i siekierą uderzał w pasażerów. Inny, jego rówieśnik z Bliskiego Wschodu, zgwałcił na basenie małego chłopca, bo zbyt długo – jak tłumaczył, nie był aktywny seksualnie. Znów te same dwie siły współgrające ze sobą, wzajemnie się napędzające: przemoc i seksualność.

A żebyśmy nie myśleli, że to nas nie dotyczy, to najnowszy przykład z naszej Ojczyzny, który potwierdza tylko, w jakim kierunku idzie Europa. Nowo wybrany prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, jednym z pierwszych aktów swojej władzy uczynił podpisanie deklaracji Warszawska Polityka Miejska na rzecz społeczności LGBT+, czyli tzw. Karty LGBT. To jest dokument, który środowiskom mniejszości seksualnych przyznaje szereg różnorodnych przywilejów. To, co musi budzić największy niepokój rodziców, to zobowiązanie miasta do wprowadzenia w każdej szkole zajęć z edukacji seksualnej zgodnej ze Standardami edukacji w Europie. Opisują one szczegółowo zakres wiedzy, umiejętności i postaw w jakie powinny zostać wyposażone dzieci na poszczególnych etapach rozwoju przez specjalistów zajmujących się ich edukacją i zdrowiem. Dla przykładu, w grupie wiekowej 0-4 lata autorzy standardów zalecają przekazanie dziecku informacji na temat: Radość́ i przyjemność́ z dotykania własnego ciała, masturbacja w okresie wczesnego dzieciństwa. W grupie 6-9 lat oczekiwane jest dostarczenie wiedzy o różnych metodach antykoncepcji oraz pozytywnym wpływie seksualności na zdrowie i dobre samopoczucie, by już w grupie 9-12 lat można było oczekiwać od dzieci w kontekście seksualności świadomości praw, wyborów i możliwości, w tym postawy wolnego wyboru partnera. Idąc konsekwentnie dalej, autorzy w grupie 12-15 lat specjaliści od standardów oczekują od uczniów umiejętności negocjowania i komunikowania się̨ w celu uprawiania bezpiecznego i przyjemnego seksu. Być może są rodzice, którzy nie mają żadnych zastrzeżeń do tak rozumianej edukacji seksualnej i pragną jej dla swoich dzieci, ale tych, którzy chcieliby wyrazić jakikolwiek sprzeciw autorzy standardów ostrzegają wprost: W ostatnich dziesięcioleciach panuje w całej Europie tendencja do wprowadzania edukacji seksualnej jako przedmiotu obowiązkowego, bez prawnych możliwości czy wypisywania się̨ dzieci z tych zajęć w sytuacjach gdy rodzice mają zastrzeżenia dotyczące programu nauczania. Polska więc wydaje się, że dołącza do innych krajów Europy, w których urzędnik samorządowy, działający w interesie homoseksualnego lobby, może narzucać wszystkim rodzicom ideologiczny model wychowania dzieci.

I ostatnia rzecz pokazująca rozpasanie moralne naszych czasów: senat stanu Nowy Jork przyjął ustawę, która pozwala zabić dziecko nawet w 9 miesiącu ciąży. Gubernator stanu w przemówieniu po podpisaniu ustawy utożsamił prawo do decydowania o zabijaniu dziecka do 9 miesiąca ciąży z prawem kobiet do wolności. Groźną konsekwencją tej ustawy, jest redefinicja tego, kto jest człowiekiem. Z jej wytycznych wynika, że człowiekiem jest ten, kto się urodził. Natomiast odbiera prawo do bycia człowiekiem temu, kto się nie urodził. Warto wiedzieć, że w raporcie WHO (Światowej Organizacji Zdrowia), wydawanym każdego roku w styczniu, aborcja jest jednym z głównych tematów! Nie – nakarmienie głodnych dzieci w Afryce, nie – dostęp do czystej wody czy szczepionek, lecz dostępność aborcji urasta do rangi kluczowego problemu. Raport postuluje jeszcze szerszy dostęp do aborcji, który wg autorów spowoduje, że na świecie zapanuje stan doskonałej i wiecznej szczęśliwości.

I ta ostatnia sprawa zostaje podjęta w nowym numerze Jego Serca. Pochylamy się nad tematem, że każde życie ludzkie jest święte: od samego poczęcia aż do naturalnej śmierci. I żadne prawo ludzkie tego nie zmieni, ani żaden Sąd Najwyższy, ani Parlament Europejski. Ale musimy wiedzieć, że starcie cywilizacji życia z cywilizacją śmierci weszło być może w apogeum i jest rzeczywiście zapowiedzią końca tego świata…

Na czas zdobywania argumentów za prawem do życia – z serca błogosławię.

ks. Tomasz Sobolewski – proboszcz