joomla blog

Ewangelia na dziś

20 lipiec 2019

  • Sobota 2019-07-20, 15. tydz. zwykły
    Mt 12,14-21
    Faryzeusze wyszli i odbyli naradę przeciw Jezusowi, w jaki sposób Go zgładzić. Gdy Jezus dowiedział się o tym, oddalił się stamtąd. A wielu poszło za Nim i uzdrowił ich wszystkich. Lecz im surowo zabronił, żeby Go nie ujawniali. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: „Oto mój Sługa, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha mojego na Nim, a On zapowie prawo narodom. Nie będzie się spierał ani krzyczał, i nikt nie usłyszy na ulicach Jego głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. W Jego imieniu narody nadzieję pokładać będą”.

Przepiękny był czas przed odpustem ku czci NSPJ w naszej parafii. Najpierw Zesłanie Ducha Świętego, w czasie bierzmowania młodzieży, w sobotę 22 czerwca 2019 r.

137 młodych została umocniona darami Ducha Świętego w posłudze bp. Damiana Bryla. Następnie cała niedziela z niesamowitą posługą Słowa Bożego ks. Artura Andrzejewskiego - proboszcza z Wytomyśla. I tak było przez nastepne trzy dni, mimo że żar z nieba się lał (do 38 stopni C), Słowo Boże się rozlewało również  obficie do naszych serc. Dziękujemy Panu Bogu za kolejne otrzymane łaski, za miłe spotkanie seniorów (również na Agapie), za jubileusze małżeńskie i za świadectwo wiary w czasie procesji Eucharystycznych.