Niedziela Palmowa
Duchowa adopcja
Rekolekcje Wielkopostne SP2
Droga Krzyżowa ulicami miasta
joomla blog

Ewangelia na dziś

25 kwiecień 2019

  • Czwartek 2019-04-25, Oktawa Wielkanocy
    Łk 24,35-48
    Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój wam”. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: „Macie tu coś do jedzenia?” Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec wszystkich. Potem rzekł do nich: „To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego”.

Kilkuletnim już zwyczajem naszej parafii są Drogi Krzyżowe w plenerze na koniec Wielkiego Postu. W Niedzielę Palmową 14.04.2019 byliśmy na os. Północ, gdzie przy szkole podstawowej nr 3 rozpoczęliśmy rozważania pasyjne z polskimi świętymi. W Wielki Wtorek 16.04.2019 w trzech miejscach równocześnie byliśmy na wioskach: w Przyłęku, w Glinnie i w Starym Tomyślu. 

1. Na os. Północ szliśmy przez osiedle od strony zachodniej i północnej, aż do ZSZiL im. sługi Bożego Kazimierza Hołogi. Przy tej okazji omodliśmy wszystkie problemy naszej polskiej edukacji, z ostatnimi protestami i strajkami, modląc się o to, aby nie zaginął etos polskiego nauczyciela, dla którego najważniejszą sprawą jest dobro ucznia. Drodze przewodniczył ks. proboszcz Tomasz.

2. W Przyłęku szliśmy od krzyża przy Sali Wiejskiej w stronę zachodnią, w kierunku nowych domów i z powrotem. Na zakończenie odbyła się tradycyjna już Agapa. Drodze przewodniczył ks. Sebastian.

3. W Starym Tomyślu szliśmy od Groty w kierunku Krzyża i następnie drogą rowerową powróciliśmy do Groty. W związku z remontem Sali Wiejskiej Agapa będzie przy okazji Nabożeństwa Majowego. Drodze przewodniczył ks. Marcin. 

4. W Glinnie szliśmy od Cmentarza Radzieckiego w kierunku Sali Wiejskiej. Po drodze powieszone już były obrazy poszczególnych Stacji Drogi Krzyżowej. Na zakończenie zostaliśmy zaproszeni do remontowanej Sali Wiejskiej na słodki poczęstunek. Drodze przewodniczył ks. proboszcz Tomasz.