joomla blog

Ewangelia na dziś

17 styczeń 2019

  • Czwartek 2019-01-17, Wspomnienie Św. Antoniego, Opata
    Mk 1,40-45
    Trędowaty przyszedł do Jezusa i upadając na kolana, prosił Go: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony”. Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: „Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich”. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

W II niedzielę Adwentu w naszej wspólnocie parafialnej gościliśmy ks. Wojciecha Muellera z Poznania, postulatora procesu beatyfikacyjnego ks. Aleksandra Woźnego.

Mówił nam o tym wielkopolskim Słudze Bożym, o samym procesie beatyfikacyjnym i o działaniach, które możemy podjąć w związku z trwaniem procesu Sługi Bożego dr. Kazimierza Hołogi. Jest wielką łaską, że żyli wśród nas chrześciajnie, których Kościół będzie mógł wynieść na ołtarze. Ich życie jest więc dla nas ciągłą inspiracją do wiernego życia Ewangleią , we współpracy z łaską Bożą. 

Każdego 12 dnia miesiąca odbywa się w naszym kościele Msza św. z modlitwą o beatyfikację Sługi Bożego dr. Kazimierza Hołogi. Najbliższa w środę 12 grudnia 2018 o godz. 18.00. Zapraszamy do wpsólnej modlitwy.  

Strona internetowa o słudze Bożym ks. A. Woźnym:

http://www.jankanty.info.pl/aleksanderwozny/

 

Modlitwa o beatyfikację ks. Aleksandra Woźnego

Boże, Ojcze wszystkich ludzi, Ty w pełni czasów posłałeś do nas Swojego Syna, abyrozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno i mocą Ducha Świętego pozwalasz nam uczestniczyć w Twoim Życiu. Ty w każdym czasie wzywasz ludy i narody, aby oczyszczone we Krwi Baranka przeszły z wielkiego ucisku do Twojej chwały. Wielbimy Cię w Twoim Kościele, który jest ,,światłem” narodów. Dziękujemy Ci za ludzi Kościoła, których współcześnie postawiłeś na naszej drodze Życia, dziękujemy Ci za liczne charyzmaty Kościoła i za łaski otrzymane przez kapłańska służbę i realizację cnót ewangelicznych naszego długoletniego Proboszcza ks. Aleksandra Woźnego, który umiłował i czcił Twoje nieskończone miłosierdzie. Spraw więc prosimy Boże, aby Sługa Twój, kapłan Aleksander Woźny został zaliczony w poczet błogosławionych Kościoła Świętego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

Gdyby ludzie chcieli za Łaską Bożą iść, to wszyscy mogliby być świętymi. Ks. Aleksander Woźny