Msza św. z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie 18.03.2019
Bł.Edmund Bojanowski wśród nas
joomla blog

Ewangelia na dziś

21 marzec 2019

  • Czwartek 2019-03-21, 2. tydz. Wielkiego Postu
    Łk 16,19-31
    Jezus powiedział do faryzeuszów: „Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: «Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu». Lecz Abraham odrzekł: «Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać». Tamten rzekł: «Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki". Lecz Abraham odparł: «Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają». «Nie, ojcze Abrahamie, odrzekł tamten, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą». Odpowiedział mu: «Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą»”.

W II niedzielę Adwentu w naszej wspólnocie parafialnej gościliśmy ks. Wojciecha Muellera z Poznania, postulatora procesu beatyfikacyjnego ks. Aleksandra Woźnego.

Mówił nam o tym wielkopolskim Słudze Bożym, o samym procesie beatyfikacyjnym i o działaniach, które możemy podjąć w związku z trwaniem procesu Sługi Bożego dr. Kazimierza Hołogi. Jest wielką łaską, że żyli wśród nas chrześciajnie, których Kościół będzie mógł wynieść na ołtarze. Ich życie jest więc dla nas ciągłą inspiracją do wiernego życia Ewangleią , we współpracy z łaską Bożą. 

Każdego 12 dnia miesiąca odbywa się w naszym kościele Msza św. z modlitwą o beatyfikację Sługi Bożego dr. Kazimierza Hołogi. Najbliższa w środę 12 grudnia 2018 o godz. 18.00. Zapraszamy do wpsólnej modlitwy.  

Strona internetowa o słudze Bożym ks. A. Woźnym:

http://www.jankanty.info.pl/aleksanderwozny/

 

Modlitwa o beatyfikację ks. Aleksandra Woźnego

Boże, Ojcze wszystkich ludzi, Ty w pełni czasów posłałeś do nas Swojego Syna, abyrozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno i mocą Ducha Świętego pozwalasz nam uczestniczyć w Twoim Życiu. Ty w każdym czasie wzywasz ludy i narody, aby oczyszczone we Krwi Baranka przeszły z wielkiego ucisku do Twojej chwały. Wielbimy Cię w Twoim Kościele, który jest ,,światłem” narodów. Dziękujemy Ci za ludzi Kościoła, których współcześnie postawiłeś na naszej drodze Życia, dziękujemy Ci za liczne charyzmaty Kościoła i za łaski otrzymane przez kapłańska służbę i realizację cnót ewangelicznych naszego długoletniego Proboszcza ks. Aleksandra Woźnego, który umiłował i czcił Twoje nieskończone miłosierdzie. Spraw więc prosimy Boże, aby Sługa Twój, kapłan Aleksander Woźny został zaliczony w poczet błogosławionych Kościoła Świętego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

Gdyby ludzie chcieli za Łaską Bożą iść, to wszyscy mogliby być świętymi. Ks. Aleksander Woźny