joomla blog

Ewangelia na dziś

17 styczeń 2019

  • Czwartek 2019-01-17, Wspomnienie Św. Antoniego, Opata
    Mk 1,40-45
    Trędowaty przyszedł do Jezusa i upadając na kolana, prosił Go: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony”. Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: „Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich”. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

W dniu 24 listopada 2018 r. nasza parafia brała udział w pielgrzymce do Częstochowy - na Jasną Górę, podczas której zaprosiliśmy Matkę Bożą do nawiedzenia Archidiecezji Poznańskiej, w Jej cudownym wizerunku.

Na początek udaliśmy się do Auli im. Ojca Kordeckiego, gdzie Ojciec Królik przybliżył dzieje Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Ilość pielgrzymów przerosła organizatorów. Pomimo dużej obszarowo auli, wszyscy nie zmieścili się. 

Następnie uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy Świętej w Bazylice Jasnogórskiej pod przewodnictwem Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego Metropolity Poznańskiego, którą koncelebrowało ponad 100 księży, z biskupami pomocniczymi: bp. Grzegorzem Balcerkiem, bp Damianem Bryll i bp seniorem Zdzisławem Fortuniakiem. Na zakończenie Mszy Świętej Arcybiskup Stanisław Gądecki wraz z kapłanami i wiernymi przeszedł do Kaplicy Matki Bożej, gdzie przed Cudownym wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej odczytał akt zaproszenia Maryi do wszystkich kościołów i kaplic archidiecezji poznańskiej.
We Mszy Świętej udział wzięło ok. 5.000 pielgrzymów.
Kończąc pielgrzymkę, wzięliśmy udział w Drodze Krzyżowej na wałach, gdzie również były tłumy wiernych. Szczęśliwi wróciliśmy późnym wieczorem do domów.
Peregrynacja Obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej w Naszej Archidiecezji rozpocznie się 18 maja 2019 r. a zakończy pod koniec września 2020 r.
W naszej Parafii Obraz Matki Bożej będziemy gościć 3/4 kwietnia 2020 r.

Informacje dotyczące peregrynacji w Archidiecezji Poznańskiej:
http://archpoznan.pl/pl/duszpasterstwo-nawiedzenie