Msza św. z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie 18.03.2019
Bł.Edmund Bojanowski wśród nas
joomla blog

Ewangelia na dziś

24 marzec 2019

  • 2019-03-24, 3. Niedziela Wielkiego Postu
    Łk 13,1-9
    W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: ”Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie”. I opowiedział im następującą przypowieść: ”Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: »Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?«. Lecz on mu odpowiedział: »Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć«”.

Akcja Katolicka organizuje pielgrzymkę rowerową do Matki Bożej Literackiej w Buku. Termin: 9 września, koszt: 10 zł. Informacje na plakatach i w zakrystii.

 

Regulamin

Pielgrzymki Rowerowej

Do Sanktuarium Matki Bożej Bukowskiej Literackiej

Organizator:

Akcja Katolicka

Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa

w Nowym Tomyślu

Współorganizator:

- KTR ,,28 CALI”

Darczyńcy:

- BP TRANS Bartosz Pigla Bolewice - transport rowerów,

- Polskie Składy Opałowe, ul. Kolejowa 187A(naprzeciwko firmy KIEL).- przypinki okolicznościowe pielgrzymki,

- PNT Pajchrowski New Technology – woda z okolicznościową etykietą pielgrzymki.

Koordynator: Małgorzata Pajchrowska – 506657797

Cele Pielgrzymki:

- ożywienie wiary, ubogacenie ducha poprzez praktykę modlitwy,

- wyjednanie łask poprzez modlitwę i trud pielgrzymi,

- formowanie postawy chrześcijańskiej,

- tworzenie wspólnoty między ludźmi.

Termin Pielgrzymki:

- 09. 09. 2018 (niedziela), zbiórka o godz. 6:15 parking na Placu Chopina (pod lipą)

- zapisy do 06.09.2018 (czwartek) w zakrystii.

Opłaty pielgrzymkowe:

- 10 zł.

Świadczenia w ramach opłaty pielgrzymkowej:

- ubezpieczenie NNW i OC,

- chusta z okolicznościowym nadrukiem,

- przypinka okolicznościowa pielgrzymki,

- woda 0,5l z okolicznościową etykietą pielgrzymki,

- transport powrotny rowerów (pielgrzymów, którzy nie będą wracali z grupą rowerową),

Warunki uczestnictwa:

- udział w pielgrzymce może wziąć każdy, kto zaakceptuje jej religijny charakter i regulamin oraz dokona opłaty i zapisu,

- osoby niepełnoletnie mogą brać udział tylko pod opieką rodziców (prawnych opiekunów)

- posiadanie przy sobie dokumentu tożsamości, a osoby niepełnoletnie legitymacji,

- posiadanie sprawnego roweru wyposażonego zgodnie z przepisami kodeksu drogowego,

- przestrzeganie przepisów ruchu drogowego,

- przestrzeganie zaleceń kierownika pielgrzymki oraz przewodników grup.

Odpowiedzialność uczestników:

- uczestnik pielgrzymki ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z jego winy,

- za osoby niepełnoletnie i szkody przez nie wyrządzone odpowiedzialni są rodzice (prawni opiekunowie).

Postanowienia końcowe:

- pielgrzymka odbędzie się w przewidzianym terminie bez względu na pogodę,

- uczestnicy będą poruszać się w grupach maksymalnie 15 – osobowych, jednorzędowej kolumnie pod kierownictwem przewodników.

- przewidziane są przerwy w miejscach modlitwy, możliwe krótsze przystanki w zależności od kondycji pielgrzymów.

- ze względów organizacyjnych ilość miejsc ograniczona,

- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

Przebieg pielgrzymki:

- Godzina 6:15 - zbiórka w dniu 09.09.2018r., parking na Placu Chopina (pod lipą), rozdanie chust, formowanie grup, wyjazd na trasę.

- Przebieg trasy:

Wąsowo, Kuślin, Michorzewo, Buk

- Godzina 11:00 – poczęstunek (ciasto, kawa)

- Godzina 12:00 – uroczysta Msza Święta,

- powrót do Nowego Tomyśla

Wszystkim uczestnikom pielgrzymki życzymy dobrych rekolekcji w drodze oraz wspaniałej pogody.

Kazimierz Hołoga na trasie wycieczki rowerowej Nowy Tomyśl – Gdańsk, 1954 r.

(zdjęcie z zasobów ZSZiL im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu)