Błogosławieństwo książeczek
Marsz Wszystkich Świętych - Sątopy
Marsz Wszystkich Świętych - Nowy Tomyśl
Jego Serce
joomla blog

Ewangelia na dziś

17 listopad 2018

  • Sobota 2018-11-17, Wspomnienie Św. Elżbiety Węgierskiej, Zakonnicy
    Łk 18,1-8
    Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać: „W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: «Obroń mnie przed moim przeciwnikiem». Przez pewien czas nie chciał». Lecz potem rzekł do siebie: «Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie»”. I Pan dodał: „Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”

Akcja Katolicka organizuje pielgrzymkę rowerową do Matki Bożej Literackiej w Buku. Termin: 9 września, koszt: 10 zł. Informacje na plakatach i w zakrystii.

 

Regulamin

Pielgrzymki Rowerowej

Do Sanktuarium Matki Bożej Bukowskiej Literackiej

Organizator:

Akcja Katolicka

Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa

w Nowym Tomyślu

Współorganizator:

- KTR ,,28 CALI”

Darczyńcy:

- BP TRANS Bartosz Pigla Bolewice - transport rowerów,

- Polskie Składy Opałowe, ul. Kolejowa 187A(naprzeciwko firmy KIEL).- przypinki okolicznościowe pielgrzymki,

- PNT Pajchrowski New Technology – woda z okolicznościową etykietą pielgrzymki.

Koordynator: Małgorzata Pajchrowska – 506657797

Cele Pielgrzymki:

- ożywienie wiary, ubogacenie ducha poprzez praktykę modlitwy,

- wyjednanie łask poprzez modlitwę i trud pielgrzymi,

- formowanie postawy chrześcijańskiej,

- tworzenie wspólnoty między ludźmi.

Termin Pielgrzymki:

- 09. 09. 2018 (niedziela), zbiórka o godz. 6:15 parking na Placu Chopina (pod lipą)

- zapisy do 06.09.2018 (czwartek) w zakrystii.

Opłaty pielgrzymkowe:

- 10 zł.

Świadczenia w ramach opłaty pielgrzymkowej:

- ubezpieczenie NNW i OC,

- chusta z okolicznościowym nadrukiem,

- przypinka okolicznościowa pielgrzymki,

- woda 0,5l z okolicznościową etykietą pielgrzymki,

- transport powrotny rowerów (pielgrzymów, którzy nie będą wracali z grupą rowerową),

Warunki uczestnictwa:

- udział w pielgrzymce może wziąć każdy, kto zaakceptuje jej religijny charakter i regulamin oraz dokona opłaty i zapisu,

- osoby niepełnoletnie mogą brać udział tylko pod opieką rodziców (prawnych opiekunów)

- posiadanie przy sobie dokumentu tożsamości, a osoby niepełnoletnie legitymacji,

- posiadanie sprawnego roweru wyposażonego zgodnie z przepisami kodeksu drogowego,

- przestrzeganie przepisów ruchu drogowego,

- przestrzeganie zaleceń kierownika pielgrzymki oraz przewodników grup.

Odpowiedzialność uczestników:

- uczestnik pielgrzymki ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z jego winy,

- za osoby niepełnoletnie i szkody przez nie wyrządzone odpowiedzialni są rodzice (prawni opiekunowie).

Postanowienia końcowe:

- pielgrzymka odbędzie się w przewidzianym terminie bez względu na pogodę,

- uczestnicy będą poruszać się w grupach maksymalnie 15 – osobowych, jednorzędowej kolumnie pod kierownictwem przewodników.

- przewidziane są przerwy w miejscach modlitwy, możliwe krótsze przystanki w zależności od kondycji pielgrzymów.

- ze względów organizacyjnych ilość miejsc ograniczona,

- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

Przebieg pielgrzymki:

- Godzina 6:15 - zbiórka w dniu 09.09.2018r., parking na Placu Chopina (pod lipą), rozdanie chust, formowanie grup, wyjazd na trasę.

- Przebieg trasy:

Wąsowo, Kuślin, Michorzewo, Buk

- Godzina 11:00 – poczęstunek (ciasto, kawa)

- Godzina 12:00 – uroczysta Msza Święta,

- powrót do Nowego Tomyśla

Wszystkim uczestnikom pielgrzymki życzymy dobrych rekolekcji w drodze oraz wspaniałej pogody.

Kazimierz Hołoga na trasie wycieczki rowerowej Nowy Tomyśl – Gdańsk, 1954 r.

(zdjęcie z zasobów ZSZiL im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu)