joomla blog

Ewangelia na dziś

24 maj 2019

  • Piątek 2019-05-24, Wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych
    J 15,12-17
    Jezus powiedział do swoich uczniów: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał - aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”.

W piątki Wielkiego Postu o godz. 16.00 w naszym kościele odbywały się Drogi Krzyżowe dla dzieci.

Dzieci czynnie uczestniczyły w Nabożeństwach, przynosząc krzyże ze swoich domów, czytając rozważania stacji i niosąc krzyż procesyjny i akolitki. Na zakończenie każdego Nabożeństwa otrzymywały obrazki do książeczki z Drogą Krzyżową. Wszyscy uczestnicy Nabożeństw byli zapraszani do błogosławieństwa krzyżem naszej parafii, Ojczyzny i całego świata.