joomla blog

Ewangelia na dziś

17 styczeń 2019

  • Czwartek 2019-01-17, Wspomnienie Św. Antoniego, Opata
    Mk 1,40-45
    Trędowaty przyszedł do Jezusa i upadając na kolana, prosił Go: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony”. Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: „Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich”. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

W piątki Wielkiego Postu o godz. 16.00 w naszym kościele odbywały się Drogi Krzyżowe dla dzieci.

Dzieci czynnie uczestniczyły w Nabożeństwach, przynosząc krzyże ze swoich domów, czytając rozważania stacji i niosąc krzyż procesyjny i akolitki. Na zakończenie każdego Nabożeństwa otrzymywały obrazki do książeczki z Drogą Krzyżową. Wszyscy uczestnicy Nabożeństw byli zapraszani do błogosławieństwa krzyżem naszej parafii, Ojczyzny i całego świata.