Wizyta w Katedrze
Imieniny ks. Bartka
Duchowa Adopcja w Parafii 2018
Rajd rowerowy do Nowej Róży
Pielgrzymka do Rokitna dzieci I Komunijnych - 8.05.2018
I Komunia św. z 05.05
joomla blog

Ewangelia na dziś

  • Poniedziałek 2018-05-21, Święto NMP Matki Kościoła
    J 2,1-11
    W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina”. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: „Napełnijcie stągwie wodą”. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

W niedzielę 4 marca 2018 r i w poniedziałek 5 marca miała miejsce wizytacja kanoniczna ks. bp. Zdzisława Fortuniaka w naszej parafii. Rozpoczęła się uroczystą Mszą św. o godz. 9.00

Na początku Eucharystii ks. proboszcz Tomasz Sobolewski powiedział kilka zdań o parafii od ostatniej wizytacji:
Tegoroczna wizytacja biskupia przypada bezpośrednio po wydarzeniach zeszłego roku: 100. lecia objawień Matki Bożej we Fatimie i 300 lat koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Do tego doszło wydarzenie duchowe na skale ogólnopolską: Różaniec do granic. W tych wszystkich wydarzeniach uczestniczyliśmy – jako wspólnota parafialna bardzo aktywnie: przede wszystkim wynagradzając Panu Bogu, za pośrednictwem Niepokalanej za grzechy nasze, naszych rodzin i całego świata. Niezapomniane były procesje Maryjne na wioskach, ze Mszami polowymi i agapami. Owocem są godzinne Nabożeństwa I. sobotnie: z różańcem i rozmyślaniem, zakończone Mszą św. wynagradzającą Niepokalanemu Sercu Maryi.
Stałą już praktyką są cotygodniowe – całodzienne do 21.00 adoracje Najświętszego Sakramentu, z dwugodzinną okazją spowiedzi św. Dbamy o piękno liturgii, angażując do niej wielu świeckich, a także głosząc na każdej Mszy św., również w dni powszednie – homilie. Bardzo dbamy o solidne przygotowanie rodzin do I spowiedzi św. i I komunii św. W przygotowaniu dzieci, angażujemy rodziców, aby mieli coraz większą świadomość swojej roli, jako pierwszych i podstawowych wychowawców wiary. Bardzo poważnie traktujemy przygotowanie do pierwszego sakramentu: chrztu św. Przez katechezę młodych rodziców, chcemy ich wprowadzać w Kościół, jako wspólnotę wierzących, która ma pełnię środków do szczęśliwego życia już tu na ziemi. Angażujemy świeckich w Nabożeństwa w okresie kolędy, a także w modlitwę nieustającą za kapłanów i rodziny w czasie odwiedzin duszpasterskich.
W tej ocenie parafii widzimy pewne problemy, związane z malejącą ilością uczestników niedzielnej Mszy św., małą frekwencją rodziców w spotkaniach przy okazji bierzmowania, traktowania Kościoła, jako instytucji usługowej, gdzie nam się coś należy, a jeśli tego nie otrzymamy – np. sakramentów, to pójdziemy gdzie indziej, tam gdzie nie ma takich wymagań!
Z prac materialnych, tych niektórych w kościele: nastąpił remont dachu i zostało zainstalowane nowe nagłośnienie. W Domu Parafialnym powstało nowe biuro parafialne i biblioteka, a także adaptacja poddasza – II pietra do celów duszpastersko - edukacyjnych.
Mamy świadomość, że nawrócenie parafii rozpoczyna się od nawrócenia duszpasterzy. Nawet najlepsze akcje, pomysły nie przyniosą Bożych owoców, jeśli my kapłani nie wejdziemy na drogą całkowitego zaufania Bożym planom. Chcemy więc wsłuchać się w Twoje ojcowskie przesłanie – księże biskupie, aby z nową mocą budować w tej parafii Boże Królestwo, wierne Bogu, otwarte Bożej miłości i przynoszące owoce Ducha Świętego!

Kazanie wygłosił ks. bp, mówiąc między innymi o istocie kanonicznej wizytacji, która powinna odbywać się w parafii co 5 lat.
Następnym punktem wizytacji była Msza św. z udziałem młodzieży, która przyjęła sakrament bierzmowania. Po trzech latach formacji 52 młodych otrzymało ten sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Ks. bp w kazaniu zachęcał młodzież do bycia odważnym w praktykowaniu swojej wiary! Młodzież była zaangażowana w liturgię, na koniec otrzymała poświęcone krzyże, na pamiątkę podjęcia w dorosłości - drogi świadków wiary dojrzałej i odważnej. Po Mszy św. zrobiono całej grupie pamiątkowe zdjęcie. (Zobacz artykuł o bierzmowaniu).

Następnie ks. bp uczestniczył we Mszy sw. z udziałem dzieci, którą sprawował ks. wikariusz Bartosz Rojna, który także wygłosił homilię (dialogowaną z dziećmi).   

Po krótkiej przerwie, ks. bp spotkał się z księżmi wikariuszami.

O godz. 15.00 doszło do spotkania z radami: duszpasterską i ekonomiczną. Poruszono sprawy parafii, jej kondycji, jak i religijności Nowego Tomyśla. 

O godz. 16.00 bp Zdzisław miał możliwość posłuchania o życiu duszpasterskim osób angażujących się w życie parafii. Byli przedstawiciele katechetów, Akcji Katolickiej, WŻR, Caritas, Straży Honorowej, Szafarzy i Służby Kościelenej, Duszpasterstwa Młodzieży i scholi młodzieżowej, ERM. 

Po Gorzkich Żalach w bibliotece doszło do spotkania z rodzicami kapłanów i osób życia konsekrowanego: mamą ks. Hieronima Hały, mamą o. Natana OFM, rodzicami br. Filipa OSB.

W poniedziałek 5 marca 2018 r. dzień rozpoczął się w kościele Mszą św. za chorych, niepełnosprawnych i samotnych. Podczas Eucharystii udzielono chorym sakramentu namaszczenia chorych. Po Mszy św. w Domu Parafialnym odbyła się Agapa, z miłymi rozmowami. 

Następnie ks. bp odwiedził Rodzinne Przedszkole i Szkołę Arka, mieszczące się w Domu Parafialnym. Dzieci przygotowały piekny program artystyczny, a ksiądz biskup powiedział do dzieci kilka słów zachęty do bycia cierpliwym, w nawiązaniu do cnoty z miesiąca marca. Pani dyrektor Karolina oprowadziła księdza biskupa po pomieszczeniach placówki, która już niedługo przeniesie się do nowego miejsca, o wiele większego. Jednocześnie zapewniono, że od września w Domu Parafialnym beda mieściły się grupy maluchów Przedszkola. 

Ostatnim punktem wizytacji w naszej parafii, była wizyta w biurze parafialnym: podpisanie ksiąg parafialnych i rozmowa o dalszych planach duszpastersko - remontowych. 

Dziękując Bogu za wizytę pasterską, teraz oczekujemy na dekret powizytacyjny. Ad maiorem Dei gloriam!