Niedziela Palmowa
Duchowa adopcja
Rekolekcje Wielkopostne SP2
Droga Krzyżowa ulicami miasta
joomla blog

Ewangelia na dziś

24 kwiecień 2019

  • Środa 2019-04-24, Oktawa Wielkanocy
    Łk 24,13-35
    W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: „Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze?” Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: „Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało”. Zapytał ich: „Cóż takiego?” Odpowiedzieli Mu: „To, co się stało z Jezusem z Nazaretu, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że właśnie On miał wyzwolić Izraela. Teraz zaś po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Co więcej, niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: Były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli”. Na to On rzekł do nich: „O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?” I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: „Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił”. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: „Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?” W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili: „Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi”. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba.

W niedzielę 4 marca 2018 r i w poniedziałek 5 marca miała miejsce wizytacja kanoniczna ks. bp. Zdzisława Fortuniaka w naszej parafii. Rozpoczęła się uroczystą Mszą św. o godz. 9.00

Na początku Eucharystii ks. proboszcz Tomasz Sobolewski powiedział kilka zdań o parafii od ostatniej wizytacji:
Tegoroczna wizytacja biskupia przypada bezpośrednio po wydarzeniach zeszłego roku: 100. lecia objawień Matki Bożej we Fatimie i 300 lat koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Do tego doszło wydarzenie duchowe na skale ogólnopolską: Różaniec do granic. W tych wszystkich wydarzeniach uczestniczyliśmy – jako wspólnota parafialna bardzo aktywnie: przede wszystkim wynagradzając Panu Bogu, za pośrednictwem Niepokalanej za grzechy nasze, naszych rodzin i całego świata. Niezapomniane były procesje Maryjne na wioskach, ze Mszami polowymi i agapami. Owocem są godzinne Nabożeństwa I. sobotnie: z różańcem i rozmyślaniem, zakończone Mszą św. wynagradzającą Niepokalanemu Sercu Maryi.
Stałą już praktyką są cotygodniowe – całodzienne do 21.00 adoracje Najświętszego Sakramentu, z dwugodzinną okazją spowiedzi św. Dbamy o piękno liturgii, angażując do niej wielu świeckich, a także głosząc na każdej Mszy św., również w dni powszednie – homilie. Bardzo dbamy o solidne przygotowanie rodzin do I spowiedzi św. i I komunii św. W przygotowaniu dzieci, angażujemy rodziców, aby mieli coraz większą świadomość swojej roli, jako pierwszych i podstawowych wychowawców wiary. Bardzo poważnie traktujemy przygotowanie do pierwszego sakramentu: chrztu św. Przez katechezę młodych rodziców, chcemy ich wprowadzać w Kościół, jako wspólnotę wierzących, która ma pełnię środków do szczęśliwego życia już tu na ziemi. Angażujemy świeckich w Nabożeństwa w okresie kolędy, a także w modlitwę nieustającą za kapłanów i rodziny w czasie odwiedzin duszpasterskich.
W tej ocenie parafii widzimy pewne problemy, związane z malejącą ilością uczestników niedzielnej Mszy św., małą frekwencją rodziców w spotkaniach przy okazji bierzmowania, traktowania Kościoła, jako instytucji usługowej, gdzie nam się coś należy, a jeśli tego nie otrzymamy – np. sakramentów, to pójdziemy gdzie indziej, tam gdzie nie ma takich wymagań!
Z prac materialnych, tych niektórych w kościele: nastąpił remont dachu i zostało zainstalowane nowe nagłośnienie. W Domu Parafialnym powstało nowe biuro parafialne i biblioteka, a także adaptacja poddasza – II pietra do celów duszpastersko - edukacyjnych.
Mamy świadomość, że nawrócenie parafii rozpoczyna się od nawrócenia duszpasterzy. Nawet najlepsze akcje, pomysły nie przyniosą Bożych owoców, jeśli my kapłani nie wejdziemy na drogą całkowitego zaufania Bożym planom. Chcemy więc wsłuchać się w Twoje ojcowskie przesłanie – księże biskupie, aby z nową mocą budować w tej parafii Boże Królestwo, wierne Bogu, otwarte Bożej miłości i przynoszące owoce Ducha Świętego!

Kazanie wygłosił ks. bp, mówiąc między innymi o istocie kanonicznej wizytacji, która powinna odbywać się w parafii co 5 lat.
Następnym punktem wizytacji była Msza św. z udziałem młodzieży, która przyjęła sakrament bierzmowania. Po trzech latach formacji 52 młodych otrzymało ten sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Ks. bp w kazaniu zachęcał młodzież do bycia odważnym w praktykowaniu swojej wiary! Młodzież była zaangażowana w liturgię, na koniec otrzymała poświęcone krzyże, na pamiątkę podjęcia w dorosłości - drogi świadków wiary dojrzałej i odważnej. Po Mszy św. zrobiono całej grupie pamiątkowe zdjęcie. (Zobacz artykuł o bierzmowaniu).

Następnie ks. bp uczestniczył we Mszy sw. z udziałem dzieci, którą sprawował ks. wikariusz Bartosz Rojna, który także wygłosił homilię (dialogowaną z dziećmi).   

Po krótkiej przerwie, ks. bp spotkał się z księżmi wikariuszami.

O godz. 15.00 doszło do spotkania z radami: duszpasterską i ekonomiczną. Poruszono sprawy parafii, jej kondycji, jak i religijności Nowego Tomyśla. 

O godz. 16.00 bp Zdzisław miał możliwość posłuchania o życiu duszpasterskim osób angażujących się w życie parafii. Byli przedstawiciele katechetów, Akcji Katolickiej, WŻR, Caritas, Straży Honorowej, Szafarzy i Służby Kościelenej, Duszpasterstwa Młodzieży i scholi młodzieżowej, ERM. 

Po Gorzkich Żalach w bibliotece doszło do spotkania z rodzicami kapłanów i osób życia konsekrowanego: mamą ks. Hieronima Hały, mamą o. Natana OFM, rodzicami br. Filipa OSB.

W poniedziałek 5 marca 2018 r. dzień rozpoczął się w kościele Mszą św. za chorych, niepełnosprawnych i samotnych. Podczas Eucharystii udzielono chorym sakramentu namaszczenia chorych. Po Mszy św. w Domu Parafialnym odbyła się Agapa, z miłymi rozmowami. 

Następnie ks. bp odwiedził Rodzinne Przedszkole i Szkołę Arka, mieszczące się w Domu Parafialnym. Dzieci przygotowały piekny program artystyczny, a ksiądz biskup powiedział do dzieci kilka słów zachęty do bycia cierpliwym, w nawiązaniu do cnoty z miesiąca marca. Pani dyrektor Karolina oprowadziła księdza biskupa po pomieszczeniach placówki, która już niedługo przeniesie się do nowego miejsca, o wiele większego. Jednocześnie zapewniono, że od września w Domu Parafialnym beda mieściły się grupy maluchów Przedszkola. 

Ostatnim punktem wizytacji w naszej parafii, była wizyta w biurze parafialnym: podpisanie ksiąg parafialnych i rozmowa o dalszych planach duszpastersko - remontowych. 

Dziękując Bogu za wizytę pasterską, teraz oczekujemy na dekret powizytacyjny. Ad maiorem Dei gloriam!